Ohayo!!!

Ohayo!!!
Kyou no Higawari
YASAI ITAME TEISYOKU

Konnichiwa!!!

Konnichiwa!!!
KYOU NO HIGAWARI
GYU KARUBIDON

Ohayo!!!

Ohayo!!!
Kyou no HIGAWARI
FRIED FISH WITH TARTAR SAUCE

Ohayo

Ohayo
Kyou no Higawari
BUTADON TEISYOKU

Konnichiwa

Konnichiwa
Kyou no Higawari
Salmon Belly Shioyaki Teisyoku

Konnichiwa

Konnichiwa
Kyou no Higawari
YASAI ITAME TEISYOKOU

Konnichiwa

Konnichiwa
Kyou no Higawari gozen
Ika tepanyaki desu

Konnichiwa!!

Konnichiwa!!
Kyou no Higawari
Chicken sautee
PHP 380.00

Konnichiwa!!

Konnichiwa!!
Kyou no Higawari
Yasai Itame Teisyokou
PHP 380.00

Rerserve Ehou Maki and celebrate Setsubun at Sekitori Ortigas on February 3, 2017

Rerserve Ehou Maki and celebrate Setsubun at Sekitori Ortigas on February 3, 2017